Αλιεία & Τουρισμός

Η Πράξη “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου και Ευρώτα” αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού. Καθώς οι δύο δραστηριότητες στην περιοχή αναφοράς έχουν αποσπασματικό και μονοδιάστατο χαρακτήρα μέχρι σήμερα, αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών οι οποίες, θα συνδυάσουν το όσο το δυνατό ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής. 

Η Πράξη αφορά στη χρήση εκπαιδευτικών δράσεων και εργαλείων (εκπαιδευτικά σεμινάρια, e-handbook, διαδικτυακή πλατφόρμα, βιωματικό φωτογραφικό δρώμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανοικτή επιστημονική εκδήλωση) για κατανόηση εκ μέρους των τοπικών ενδιαφερομένων μερών, του ευρέως κοινού της περιοχής και των επισκεπτών της, των προοπτικών ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ αλιείας και τουρισμού και των ωφελειών που μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη πρακτικών γαλάζιου τουρισμού στην περιοχή αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διοργανωθεί 4 βιωματικά σεμινάρια με στόχευση σε ειδικές ομάδες ενδιαφερομένων φορέων, έχει παραχθεί ένα e-handbook καλών πρακτικών Γαλάζιου Τουρισμού, αναπτύχθηκε ειδική Ιστοσελίδα / Πλατφόρμα Γαλάζιου Τουρισμού και διοργανώθηκε ειδικό βιωματικό δρώμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο και παρουσιάστηκε  στο ευρύ κοινό μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου σε ειδική επιστημονική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γυθείου.

Σχετικά με εμάς

Η Πράξη Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου και Ευρώτα που υλοποιείται από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού.