2ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Την Τρίτη 4 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου” που διοργανώθηκε από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) στο Πνευματικό Κέντρο του Γυθείου.

Στο 2ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, έγινε έντονη εστίαση σε μια πολύ σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση μιας συνέργειας μεταξύ των τοπικών φορέων που ενδιαφέρονται κυρίως για την τοπική αλιευτική βιομηχανία, τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία των πολιτών.

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, ο Εμπειρογνώμονας περιβάλλοντος, Εισηγητής / Εκπαιδευτής Πράξης Δημήτρης Μπανούσης, παρουσίασε την πράξη “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου.” Στη συνέχεια, το εργαστήριο εστίασε στις δυνατότητες ανάπτυξης γαλάζιων τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τοπική αλιευτική κληρονομιά και παράδοση και πώς αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και ευεργετική ανάπτυξη για τον τόπο.

Το 2ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο περιλάμβανε επίσης την παρουσίαση αλλά και τη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης των ομάδων στόχου της πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τοπικούς αλιείς, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα της τοπικής οικονομίας και κληρονομιάς. Η συμμετοχή τους μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του αλιευτικού περιβάλλοντος και να διατηρήσει τη ναυτική κληρονομιά της περιοχής για τους επισκέπτες.

Εκπρόσωποι του Δήμου επίσης συμμετείχαν στο εργαστήριο, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των γαλάζιων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Συνολικά, το 2ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο έφερε κοντά τους κύριους φορείς της περιοχής για να εξετάσουν κοινές δυνατότητες ανάπτυξης που στηρίζονται στον τομέα της τοπικής αλιευτικής κληρονομιάς και να συνεργαστούν προς το κοινό όφελος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρος Μηλιώνης, τόνισε τον στόχο της γαλάζιας ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού και της αναζωογόνησης της αλιείας, και προσέδωσε την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την περιοχή μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Επίσης, το εργαστήριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για την ενημέρωση σχετικά με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να συνδράμουν στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Ο ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Μπανούσης, παρείχε αναλυτική ενημέρωση για αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης, επαινώντας παράλληλα τον Δήμο Ευρώτα για την ενεργή συμμετοχή του σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Συνολικά, η διοργάνωση του 2ου Βιωματικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, δημιουργούνται ευκαιρίες για τον τοπικό πληθυσμό, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της αλιείας, προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.