Κάστρο Γερακίου

Το Κάστρο του Γερακίου βρίσκεται κομβικά τοποθετημένο στον λόφο του Πάρνωνα. Η αρχιτεκτονική του αντικατοπτρίζει την εποχή της Φραγκοκρατίας, καθώς χτίστηκε το 1209 από τον Γάλλο βαρόνο Γκι Ντε Ντιβελέ. Το κάστρο απέδρασε μεγάλο μέρος της αυθεντικής κατασκευής του, παρουσιάζοντας μια ακανόνιστη, σχεδόν τετράπλευρη κάτοψη με εντυπωσιακούς γωνιακούς πύργους.

Το Κάστρο του Γερακίου διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής. Αποτέλεσε σημείο επικοινωνίας μεταξύ των καστρών του Μυστρά και της Μονεμβασίας, υπηρετώντας ως στρατιωτικός σταθμός. Ο ρόλος αυτός ήταν ζωτικής σημασίας για τη συνδεσμολογία των δύο σημαντικών βυζαντινών κέντρων: του Δεσποτάτου του Μυστρά και της πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Στο εσωτερικό και γύρω από το Κάστρο του Γερακίου υπήρχε έντονη κατοίκηση κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (13ος – 15ος αιώνας). Τα πολλά σπίτια, ναοί και παρεκκλήσια αποτελούν μαρτυρία αυτής της ζωντανής παρουσίας. Επιπλέον, το Κάστρο έχει εθνική σημασία καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά σημαντικές πόλεις, το Μύστρα και τη Μονεμβασιά. Οι μνημειώδεις πύργοι, οι παραδοσιακές οικοδομές και οι ιστορικές εκκλησίες αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την κληρονομιά αυτής της σπουδαίας περιοχής.