Ποταμός Ευρώτας

Ο ποταμός Ευρώτας είναι ένας σπουδαίος ποταμός, ο οποίος αποτελεί σύμβολο,  σημείο αναφοράς και σημαντικό μνημείο για τον Νομό Λακωνίας. Ο ποταμός πηγάζει από το αρκαδικό οροπέδιο κοντά στην Μεγαλόπολη και διασχίζοντας τις οροσειρές Ταϋγέτου και Πάρνωνα, εισέρχεται στη Λακωνία. Κατόπιν διασχίζει τη Σπάρτη και εκβάλλει στον Λακωνικό Κόλπο.

Το Δέλτα του ποταμού Ευρώτα είναι μια σημαντική περιοχή για τη βιοποικιλότητα και την πανίδα. Είναι ένας από τους τελευταίους σημαντικούς υδροβιότοπους στη Νότια Ελλάδα και αποτελεί προστατευόμενο κατάλογο NATURA 2000. Η περιοχή αυτή προσελκύει χιλιάδες υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, καθώς είναι ένας σημαντικός χώρος για τη διατροφή και την αναπαραγωγή τους. Επίσης, στο Δέλτα του ποταμού Ευρώτα συνυπάρχουν σπάνια είδη αρπακτικών και απειλούμενα είδη πανίδας, που αποτελούν αντικείμενο προστασίας.

Προστατευόμενες περιοχές όπως αυτή αποτελούν σημαντικούς πόλους για την περιβαλλοντική διατήρηση και την οικολογική ισορροπία. Η διατήρηση του Δέλτα του ποταμού Ευρώτα είναι σημαντική για τη διασφάλιση των φυσικών οικοσυστημάτων και την προστασία των ειδών που εξαρτώνται από αυτόν τον υδροβιότοπο για την επιβίωσή τους.