4ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 4ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, με θέμα “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου.” Η εκδήλωση διοργανώθηκε με επιτυχία από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) στο πανέμορφο Λιμένι Μάνης. Το παραθαλάσσιο χωριό Λιμένι αποτελεί έναν από τους ωραιότερους και πιο παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αρεόπολη και το Γύθειο.

Ο στόχος του 4ου Βιωματικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου ήταν να προωθήσει μια συνέργεια μεταξύ των τοπικών φορέων που ενδιαφέρονται για την τοπική αλιευτική βιομηχανία, τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία των πολιτών. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων, παρουσιάζοντας την πράξη με τίτλο “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου.”

Ο εμπειρογνώμονας περιβάλλοντος, εισηγητής/εκπαιδευτής κ. Δημήτρης Μπανούσης, κατά την έναρξη του εργαστηρίου μίλησε για την  περιοχή που εντυπωσιάζει με τη φυσική της ομορφιά και την πλούσια ναυτική κληρονομιά και την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου το οποίο χαρακτήρισε ως μια λωρίδα επίγειου παραδείσου με πέτρινα σπίτια πάνω στο νερό. Στη συνέχεια, παρουσίασε την πράξη, εστιάζοντας στις δυνατότητες ανάπτυξης γαλάζιων τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τοπική αλιευτική κληρονομιά και παράδοση, και πώς αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και ευεργετική ανάπτυξη για την περιοχή.

Μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης των ομάδων στόχου της πράξης, με έμφαση στους τοπικούς αλιείς. Οι αλιείς αποτελούν σημαντικό παράγοντα της τοπικής οικονομίας και κληρονομιάς, και η συμμετοχή τους συμβάλλει στην προώθηση του αλιευτικού περιβάλλοντος και διατηρεί τη ναυτική κληρονομιά της περιοχής για τους επισκέπτες.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν οι κύριοι φορείς της περιοχής, με σκοπό να εξετάσουν κοινές δυνατότητες ανάπτυξης που στηρίζονται στον τομέα της τοπικής αλιευτικής κληρονομιάς και να συνεργαστούν προς το κοινό όφελος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρος Μηλιώνης, τόνισε τη σημασία της γαλάζιας ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού και της αναζωογόνησης της αλιείας και προσέδωσε την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την περιοχή μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν επίσης τα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να συνδράμουν στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Ο ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Μπανούσης, παρείχε αναλυτική ενημέρωση για αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Η διοργάνωση του 4ου Βιωματικού Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, δημιουργούνται ευκαιρίες για τον τοπικό πληθυσμό, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της αλιείας, προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Η επιτυχία της εκδήλωσης ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα συνεργασίας και ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες.