Βασιλοπόταμος

Ο Βασιλοπόταμος είναι ένας μικρότερος ποταμός, ο οποίος εκβάλλει στον ποταμό Ευρώτα,  και πηγάζει από το κέντρο της Σκάλας. Είναι σημαντική η προστασία του εν λόγω ποταμού καθώς σε αυτόν ζει ένα ενδημικό είδος ψαριού του γλυκού νερού, η «Χρυσή Μενίδα». 

Και ο Βασιλοπόταμος και ο Ευρώτας είναι βιότοποι της βίδρας, η οποία είναι υπο εξαφάνιση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ενδιαιτηματικές παρεμβάσεις, όπως η κανάλωση και οι υδροηλεκτρικές δεξαμενές, μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα των ποταμών. Επιπλέον, η διαταραχή του φυσικού ρυθμού του ποταμού μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα όπως η εξάπλωση αλλοφυλών ειδών ή η απώλεια φυσικού χώρου που χρησιμοποιούν τα ενδημικά είδη για την επιβίωσή τους.

Προστατεύοντας τον ποταμό Βασιλοπόταμο και τον ποταμό Ευρώτα, θα συμβάλουμε στη διατήρηση των ειδών που εξαρτώνται από αυτούς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.