Τελική Εκδήλωση

Επιτυχημένη Εκδήλωση "Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της πράξης “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου,” το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. μια εξαιρετική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης που βρίσκεται στο Γύθειο, η οποία συγκέντρωσε επιτυχία και ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες.

Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν η δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είναι γνωστό ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης στους δύο αυτούς τομείς είναι σημαντικές, και οι συνεργίες μεταξύ τους προσφέρουν μεγάλες προοπτικές.

Σημαντικό τμήμα της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του έργου, παρουσιάζοντας την επιτυχημένη πορεία προς την ενίσχυση της αλιείας και του τουρισμού στην περιοχή. Ο ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Μπανούσης, παρουσίασε επίσης τα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους συμμετέχοντες.

Η επιστημονική ημερίδα Γαλάζιου Τουρισμού αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατέδειξαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον τοπικό πληθυσμό, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της αλιείας, και προώθησαν την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό το e-handbook με τις καλές πρακτικές, καθώς και η πλατφόρμα του έργου, που αποτελούν ισχυρά εργαλεία προώθησης των πρακτικών γαλάζιου τουρισμού. Επίσης, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσφέροντας μια ανάλυση ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα βήμα προς την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι συμμετέχοντες, οι ομιλητές και οι ερευνητές συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του έργου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ανάπτυξη στην περιοχή.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, και την τοπική κοινότητα για τη στήριξή τους και την επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΑΝ στο raina@kean.gr.