Βιωματικό Δρώμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & 1ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου,” το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) και ο Δήμος Ευρώτα και διοργάνωσαν το Βιωματικό Δρώμενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το 1ο Βιωματικό Εργαστήριο τη Δευτέρα 3 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο της Σκάλας.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου. Παρότι ο Δήμος Ευρώτα είναι κυρίως αγροτικός, οι προοπτικές ανάπτυξης για τους δύο αυτούς τομείς είναι μεγάλες, ενώ οι συνέργειες μεταξύ τους έχουν τεράστιες δυνατότητες.

Σε έναν επιτυχημένο χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος, ανέδειξε το στόχο της γαλάζιας ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του τουρισμού και της αναζωογόνησης της αλιείας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος. Ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρος Μηλιώνης, επίσης τόνισε τις δυνατότητες που προσφέρονται για την περιοχή μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης αφιερώθηκε στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να συνδράμουν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Μπανούσης, προσέφερε ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και χαιρέτισε τον Δήμο Ευρώτα για την ενεργή συμμετοχή του σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Η τοποθέτηση του αντιδημάρχου Ευρώτα, κ. Ζαχαρία Μπούτσαλη, για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηματιών του τουρισμού και της αλιείας, αναδεικνύει τη σημασία της επιμόρφωσης και ενημέρωσης για την ανάπτυξή τους και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους.

Ο κ. Νίκος Μαλάτος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιας Αλιείας και πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Σκάλας, πρότεινε την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή του. Το βιωματικό δρώμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε κατέγραψε μοναδικές στιγμές του τουρισμού και της αλιείας και προώθησε την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην περιοχή.

Οι ομιλίες του Δημάρχου Ευρώτα, κ. Δήμου Βέρδου, του προέδρου του ΚΕΑΝ, κ. Σταύρου Μηλιώνη, και των άλλων εμπλεκομένων φορέων αναδείκνυαν τη σημασία των εκδηλώσεων αυτού του είδους για την προώθηση της τοπικής κοινωνίας και της πλούσιας κληρονομιάς της περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της αλιείας και του τουρισμού και να ανταλλάξουν απόψεις με τους επαγγελματίες των δύο κλάδων.

Η διοργάνωση του Βιωματικού Δρώμενου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αυτής της εκδήλωσης αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, δημιουργώντας ευκαιρίες για τον τοπικό πληθυσμό, τους επαγγελματίες του τουρισμού και της αλιείας, και προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Τέλος, ο Δήμος Ευρώτα, το ΚΕΑΝ, και οι συνεργάτες τους ευχαριστούν θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, συνεισφέροντας στην επιτυχία της και δεσμεύονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του αλιευτικού και τουριστικού κλάδου στην περιοχή.